Blodig diarré

Basfakta

Definition

  • Blodblandad diarré hos barn.
  • Diarré definieras som tre eller flera lösa avföringar under loppet av 24 timmar.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.