Kronisk diarré hos barn

Basfakta

Definition

  • Mer än tre dagliga tömningar av lös avföring i mer än två till tre veckor1-2
  • Beror på minskad absorption av vätska, ökad utsöndring av vätska eller snabbare tarmrörelser. Vid flera tarmsjukdomar kan det röra sig om en kombination av mekanismer.
  • Orsakerna i utvecklingsländer är oftast kroniska tarminfektioner. I västvärlden är orsaken ofta icke-infektiös:1
    • I denna artikel fokuseras det på skandinaviska förhållanden

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.