Feber hos spädbarn och småbarn

Basfakta

Definition

 • Kliniskt signifikant feber definieras som en rektaltemperatur på 38 °C eller högre:
  • Temperatur som uppmätts rektalt är referensvärdet (gyllene standard)
  • Temperaturer som uppmätts i munnen och armhålan är cirka 0,5 grader lägre, men varierar mycket
  • Det finns lite dokumentation när det gäller alternativ till rektal temperaturmätning
  • I en studie på en barnavdelning drar man slutsatsen att örontermometer och infraröd hudmätning (Burer och Thermofocus) har en oacceptabel känslighet, specificitet, positivt prediktivt värde och negativt prediktivt värde1
  • NICE guidelines (engelska) rekommenderar mätning i armhålan men rekommendationerna är baserade på konsensus (Delphia-metoden) i en panel bestående av experter och anhöriga då det inte fanns tillräcklig dokumentation för att dra några slutsatser2
 • Feber utan känd orsak är en vanlig kontaktorsak.3-5

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.