Feber hos spädbarn och småbarn

Basfakta

Definition

  • Kliniskt signifikant feber definieras som en rektaltemperatur ≥38 °C:1
    • Temperatur som uppmätts rektalt är referensvärdet (gold standard)
    • Temperaturer som uppmätts i munnen och armhålan är cirka 0,5 grader lägre, men varierar mycket
    • Mätning av feber med infraröd termometer (i hörselgång eller med eller utan hudkontakt) kan göras av vårdpersonal och inte hos barn <4 veckor2

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.