Medfödda missbildningar av fötterna

Basfakta

Definition

  • Undersökning av fötterna är en viktig del av undersökningen av nyfödda.
  • Tidigt diagnos av fotdeformiteter hos barn gör det möjligt att planera åtgärder vid optimal tidpunkt.1
  • Foten kan delas in i tre anatomiska delar:
    • Bakfoten med talus och calcaneus
    • Mittfoten med navicularbenet, cuboidbenet och de tre cuneiformebenen
    • Framfoten med metatarsalerna och falangerna

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.