Hälta hos barn

Basfakta

Definition

  • Hälta innebär att belastningen på en skadad extremitet begränsas så att ståfasen blir kortare och svängfasen blir längre vid gång.1
  • Den vanligaste orsaken till hälta är smärta (80 %), svaghet eller deformitet.1-2
  • Akut hälta har sin orsak i en bakomliggande sjukdom som orsakar gångrubbning.
  • Kroniska former av hälta kan bero på muskelsvaghet eller deformiteter.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.