Infothet och utfothet

Basfakta

Definition

  • Infothet:
    • I viloställning pekar fötterna medialt i horisontalplanet1
  • Utfothet:
    • I viloställning pekar fötterna lateralt i horisontalplanet1

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.