Kronisk muskuloskeletal smärta hos barn

Basfakta

Definition

  • Muskuloskeletala smärtor hos barn är vanliga.
  • Smärtorna kan vara svåra för barnet att beskriva och kan skapa oro hos barnet och föräldrarna.
  • Orsaken till kroniska muskuloskeletala smärtor hos barn som har associerade systemsymtom kan vara svår att fastställa.
  • Målet bör vara att upptäcka eventuella underliggande reumatiska eller allvarliga sjukdomar.1-2

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.