Lymfkörtelsvullnad hos barn

Basfakta

Definition

  • Förstorade lymfkörtlar. 
  • Normala lymfkörtlar varierar mycket i storlek.
  • Oömma lymfkörtlar > 10 mm, eller >15 mm i ljumsken är sällan normalt.

Differentialdiagnoser1

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.