Malignitetssymtom hos barn

Basfakta

Definition

  • Tecken och symtom hos ett barn som kan ge misstanke om en elakartad sjukdom.
  • Barncancersjukdomar är som regel dödliga utan behandling, men det har gjorts stora framsteg de senaste 50 åren.1

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.