Nackstelhet

Basfakta

Definition

  • Termen nackstelhet används för att uttrycka nedsatt rörlighet eller onormal positionering.1
  • Torticollis är en vridning av nacken.
  • Meningism är nackstelhet associerat med meningeal irritation.
  • Opistotonus är ett spasmtillstånd där nacken översträcks och ryggen böjs med konkaviteten bakåt.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.