Ryggbesvär hos barn

Basfakta

Definition

  • Ryggsjukdomar hos barn omfattar strukturella ortopediska tillstånd, icke-strukturella tillstånd och ryggsmärta.1
  • Så kallad dålig/slapp kroppshållning ska inte uppfattas som en ryggsjukdom då detta inte är associerat med en ökad sjuklighet som vuxen.
  • Många av anomalierna visar sig först när barnet börjar gå.
  • Förloppet är också relaterat till typ av anomali.
  • Se eget dokument om låga ryggsmärtor hos barn och unga.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.