Ryggvärk och ryggbesvär hos barn och ungdomar

Basfakta

Definition

  • Smärta/värk eller andra besvär från olika delar av ryggen hos barn och ungdomar, inklusive kyfos och skolios.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.