Sömnproblem hos barn

Basfakta

Definition

  • Sömnstörningar hos barn skiljer sig ofta en hel del från dem vi finner hos vuxna. Men det finns också likheter mellan barns och vuxnas sömnstörningar.
  • Sömnproblem, definierade som ett sömnmönster som är otillfredsställande för föräldrarna och barnet, är ett mycket vanligt problem.
  • Att definiera ett stört sömnbeteende är svårt eftersom det inträder viktiga skillnader i sömnmönstret i olika stadier av utvecklingen:
    • Till exempel är frekventa uppvaknande hos en månadsgammal bebis helt normalt, medan det inte är lika normalt hos en tvååring
  • En familjs tolerans för ett barns sovvanor är också mycket olika, det någon anser vara problematiskt tycker andra är naturligt.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.