Synkope hos barn och unga vuxna

Basfakta

Definition

  • Synkope, eller svimningsanfall, är en tillfällig medvetandeförlust som vanligtvis leder till fall. Tillståndet inträffar plötsligt och går sedan över helt.1
  • Oberoende av andra mekanismer kan ett fall i artärtrycket på mer än 60 mmHg, avbruten blodtillförsel till hjärnan i mer än sex till åtta sekunder eller ett snabbt fall i blodets syrgasmättnad på över 20 % leda till medvetandeförlust.
  • Här redogör vi för synkope hos barn över ett år och upp till 30-årsåldern.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.