Tågång

Basfakta

Definition

  • Tågång kan ha många orsaker från ren ovana till allvarlig bakomliggande neuromuskulär sjukdom.1 Typer och diagnos:
    • Sekundär till neuromuskulär sjukdom såsom cerebral pares, myelomeningocele och muskeldystrofi. Vid dessa tillstånd ses muskelspasticitet i vadmusklerna – gastrocnemius och soleus
    • Medfödd kort hälsena ("short akilles")
    • Habituell/idiopatisk tågång – tågången fortsätter längre än till tre, fyra års ålder då den kan betraktas som "acceptabel"
  • Behandlingen av barn med tågång sträcker sig från observation till operation med förlängning av senor i vaden.
  • Ett exakt klargörande av underliggande orsak är viktigt för att kunna ge en korrekt behandling.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.