Undersökning av det nyfödda barnet

Basfakta

Allmänt

  • Undersökning av nyfödda på sjukhus.
  • Alla barn i Sverige ska normalt genomgå en undersökning under de tre första levnadsdygnen. Undersökningen syftar till att upptäcka onormala fynd eller patologi.
  • Det är särskilt viktigt att upptäcka anomalier, förlossningsskador och patologiska kardiopulmonala tillstånd.

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.