Vanliga utslag hos nyfödda

Basfakta

Definition

  • Huden på nyfödda barn kan få en del förändringar under loppet av de fyra första levnadsveckorna.
  • De flesta av dessa förändringar är godartade och självbegränsande, men vissa kräver diagnostisk utredning för att utesluta infektion eller underliggande allvarliga tillstånd.1

Differentialdiagnoser

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.