Vikt- och tillväxthämning hos barn

Basfakta

Definition

  • Bristande kroppslig utveckling/dålig viktökning hos spädbarn/småbarn, "failure to thrive".
  • Tillstånden definieras som inadekvat fysisk tillväxt diagnostiserad tack vare regelbunden användning av tillväxtkurvan.
  • Diagnosen ställs när ett barns vikt för åldern är under minus 2 SD eller att vikten korsar över mer än en kurvlinje i tillväxtkurvan.1-2
  • Det finns olika och ibland kombinerade orsaker till tillstånden.3

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.