Diabetes hos barn

Basfakta

Definition

  • Diabetes mellitus är en ämnesomsättningssjukdom med kronisk hyperglykemi med andra rubbningar i ämnesomsättningen till följd av insulinbrist.
  • Typ 1-diabetes utgör nästan alla fall. Typ 2 utgör <0,5 % av fallen i Sverige.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.