Hypotyreos hos barn

 • Definition:Ett tillstånd med nedsatt produktion av tyroxin och/eller trijodtyronin och nedsatt koncentration av hormonerna i blodet
 • Förekomst:Anges till 1 per 2 900 nyfödda i Sverige
 • Symtom:Utebliven eller dålig tillväxt kan vara det mest framträdande symtomet. Tidig hypotyreos kan vara nästan asymtomatisk och utvecklas gradvis under lång tid. Allmänna symtom är trötthet, förstoppning, köldintolerans och ökat sömnbehov
 • Kliniska fynd:Kan vara struma, torrt och sprött hår, psykosomatisk tröghet
 • Diagnostik:TSH och FT4
 • Behandling:Levotyroxin

Basfakta

Definition

 • Hypotyreos är ett tillstånd med nedsatt produktion av tyroxin och/eller trijodtyronin och nedsatt koncentration av hormonerna i blodet.1-2
 • Det kliniska spektrumet är brett och spänner från allvarlig brist till patienter med lindriga rubbningar i tyreoideafunktionen.
 • Subklinisk (latent) hypotyreos:
  • Innebär en symtomfri lätt förhöjning av TSH3-4i kombination med normala FT4 och FT3
  • Det är omstritt om denna diagnos har klinisk betydelse, hur den ska utredas och eventuellt behandlas4-5
 • Overt hypotyroidism:
  • Stegrat TSH kombinerat med lågt FT4 och/eller FT3
  • Medfödd innebär anläggningsrubbningar eller tyroideahormonsyntes problem – kräver snar tyroxinbehandling
  • Utveckling under barnaåren – autoimmun genes vanligast
 • Kretinism:6
  • Är ett syndrom som karaktäriseras av mental retardation, kortvuxenhet, skall- och ansiktsdeformiteter som uppträder hos barn med obehandlad kongenital hypotyreos till följd av jodbrist.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.