Erythema infectiosum

Basfakta

Definition

  • Infektionssjukdom orsakad av parvovirus B19.1
  • Parvovirus B19-infektion är i normala fall en beskedlig barnsjukdom, men den kan orsaka allvarliga komplikationer under graviditeten.2
  • Hos barn ger infektionen oftast bara lindriga symtom och utslag,3 medan vuxna oftare får allmänsymtom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.