Vattkoppor

Basfakta

Definition

  • Infektion med varicella zoster-virus, VZV, humant herpesvirus 3.1
  • VZV ger två kliniska huvudmanifestationer:
    • Vattkoppor (varicellae)
    • Bältros (herpes zoster)
  • Vattkoppor, den primära VZV-infektionen, är i huvudsak en barnsjukdom bland icke-vaccinerade personer.2
  • Sjukdomen karakteriseras av vesikulära utslag som ofta åtföljs av feber och kraftlöshet. Förloppet är lindrigt till måttligt hos immunfriska personer, men allvarligare komplikationer kan uppstå.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.