Avföringsinkontinens och enkopres

Basfakta

Definition

  • I begreppet avföringsinkontinens ingår följande:
    • Enkopres – avföring i olämpliga situationer efter fyra års ålder
    • Nedsmutsning – små mängder avföring, som orsakar fläckar i underkläder
  • Det kan vara lämpligt att skilja mellan:
    • Funktionell, tillfällig avföringsinkontinens
    • Avföringsinkontinens med underliggande (organisk) orsak

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.