Spädbarnskolik

Basfakta

Definition

  • Den vanligaste definitionen på spädbarnskolik är ett barn som skriker i minst tre timmar per dag, under åtminstone tre dagar per vecka, men tillväxt och utveckling är normala och barnet är friskt för övrigt.1-3
  • Skrikigheten kommer ofta i attacker då barnet knyter nävarna, drar upp benen mot magen och skriker högljutt. Andra tecken kan förekomma, som visar att barnet verkar ha ont: spänd buk, grimaserande ansikte etc.
  • Skrikandet börjar oftast under de första levnadsveckorna, är som mest intensivt vid cirka sex veckors ålder för att vanligen ha upphört vid tre till fyra månaders ålder.4-5

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.