Bikuspid aortaklaff

Basfakta

Definition

  • Bikuspid aortaklaff är ett medfött hjärtfel som innebär att aortaklaffen har två flikar istället för det normala antalet tre.
  • Bikuspid aortaklaff ger inga symtom hos barn, men är en viktig orsak till behandlingskrävande aortastenos eller aortainsufficiens hos vuxna.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.