Coarctatio aortae

Basfakta

Definition

  • Medfödd förträngning av aorta.1-3
  • Det är vanligt att skilja mellan enkel och komplex koarktation:
    • Enkel koarktation består av en isolerad förträngning av aorta med eller utan öppen ductus arteriosus
    • Vid komplex koarktation finns även intrakardiella missbildningar, till exempel kammarseptum- eller förmaksseptumdefekter, aortastenos eller transposition av de stora artärerna
  • Obehandlad koarktation innebär ofta tidig död, och bland dem som lever i tvåårsåldern är medellivslängden högst 30–40 år.4
  • Tillståndet beskrevs första gången 1760 av Giovanni Morgagni.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.