Fallots tetrad

Basfakta

Definition

  • Medfött hjärtfel med:
    1. Pulmonalstenos
    2. Kammarseptumdefekt (VSD)
    3. Överridande aorta, det vill säga över kammarseptumdefekten
    4. Högerkammarhypertrofi

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.