Förmaksseptumdefekt

Basfakta

Definition

  • Medfödd öppning i septum mellan höger och vänster förmak, ASD.
  • Det finns fyra undergrupper av ASD:
    • Ostium primum-defekt
    • Ostium secundum-defekt
    • Sinus venosus-defekt
    • Sinus coronarius-defekt

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.