Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom

Basfakta

Definition

  • Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom (hypoplastic left heart syndrome - HLHS) är en grupp medfödda tillstånd med hypoplasi eller atresi av vänster hjärthalva.
  • Begreppet HLHS omfattar fyra huvudvarianter av anatomiska avvikelser:
    1. Mitralisatresi och aortaatresi med extrem hypoplasi eller atresi av vänster kammare
    2. Aortaatresi och aortastenos med öppen mitralisklaff, eventuellt med endokardiell fibroelastos
    3. Mitralisstenos eller mitralishypoplasi och hypoplasi av aortaklaffen
    4. Obalanserad atrioventrikulär kanal (oftast ostium primum förmaksseptumdefekt) med hypoplasi av vänster kammare

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.