Kammarseptumdefekt (VSD)

Basfakta

Definition

  • Medfött hjärtfel med defekt i kammarseptum så att det blir en öppen passage mellan höger och vänster kammare.
  • Större eller mindre delar av septum kan vara drabbade, och defekten kan sitta i olika delar av septum.
  • Defekter i atrioventrikulärseptum (atrioventricularis communis) omfattas inte av begreppet i den här texten.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.