Medfödda hjärtfel

Basfakta

Definition

  • Medfödda hjärtfel är defekter i hjärtat eller dess stora kärl som en följd av abnorm utveckling av hjärtat under olika stadier av fosterutvecklingen.
  • Felen finns vid födseln, men upptäcks av och till senare.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.