Persisterande ductus arteriosus

  • DEFINITION:Persisterande ductus arteriosus (PDA) är ett medfött hjärtfel som innebär att ductus arteriosus (kanalen mellan aorta och arteria pulmonalis) förblir öppen efter födseln.
  • FÖREKOMST:PDA är bland de vanligaste medfödda hjärtsjukdomarna och utgör 9–15 % av dessa tillstånd.
  • SYMTOM:PDA är ofta asymtomatisk, de flesta fall upptäcks på grund av tillfälligt fynd av biljud. Stor PDA kan innebära ett allvarligt förlopp med utveckling av pulmonell övercirkulation under de första levnadsveckorna.
  • KLINISKA FYND:Beror på grad och riktning av flödet genom PDA. De vanligaste kliniska fynden vid större V-H-shuntar är kontinuerligt biljud med maskinhallsprägel samt stor skillnad mellan systoliskt och diastoliskt blodtryck.
  • DIAGNOSTIK:Diagnosen ställs med ekokardiografi med doppler.
  • BEHANDLING:Behandlingen är eventuellt slutning med läkemedel, kateterbehandling eller öppen kirurgisk slutning.

Basfakta

Definition

  • Persisterande ductus arteriosus (PDA) är ett medfött hjärtfel som innebär att ductus arteriosus (kanalen mellan aorta och arteria pulmonalis) förblir öppen efter födseln.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.