Persisterande truncus arteriosus

Basfakta

Definition

  • Truncus arteriosus är det gemensamma embryonala ursprunget till aorta och arteria pulmonalis.
  • Persisterande truncus arteriosus är ett medfött hjärtfel som innebär att truncus arteriosus inte har delat sig i aorta och arteria pulmonalis.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.