Pulmonalisatresi med intakt kammarseptum

Basfakta

Definition

  • Pulmonalisatresi med intakt kammarseptum (PAIVS) är ett medfött hjärtfel med följande kännetecken:
    • Stängd pulmonalisklaff
    • Öppen förmaksseptumdefekt
    • Öppen ductus arteriosus
  • Pulmonalisatresi kan också förekomma i kombination med kammarseptumdefekt och andra medfödda hjärtfel.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.