Transposition av de stora artärerna (TGA)

Basfakta

Definition

  • Medfött hjärtfel som innebär att aorta och arteria pulmonalis har bytt plats, så att aorta går från höger kammare och arteria pulmonalis från vänster kammare.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.