22q11-deletionssyndromet (DiGeorges syndrom)

Om Socialstyrelsens kunskapsdatabas

  • I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser finns information om sjukdomar eller skador som förekommer hos högst 100 personer per miljon invånare.
  • Dessa diagnoser och skador leder också till omfattande funktionsnedsättning.
  • Informationen riktar sig till såväl personal inom vård och omsorg som till personer utan medicinsk utbildning.
  • Texterna utarbetas i samband med medicinska experter samt handikapporganisationer och patientföreningar.
  • Informationscentrum för ovanliga diagnoser ansvarar för produktion och uppdatering.

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.