Fragilt X-syndrom

Basfakta

Definition

  • Genetiskt betingat syndrom med fysiska, kognitiva och neuropsykologiska problem.
  • Tillståndet förekommer även under namnet Martin-Bell syndrom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.