Gastroschisis

Basfakta

Definition

  • Medfödd defekt i bukväggen som leder till att barn föds med tarmarna utanför bukväggen.
  • Vanligtvis är defekten lokaliserad strax till höger om naveln.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.