Läpp-käk-gomspalt

Basfakta

Definition

  • Läpp-käk-gomspalt (LKG) är en defekt i bildningen av överläpp, överkäke och gom som sker tidigt i fosterlivet.1
  • Ofta omfattar spalten läpp, käke och gom, men den kan också vara i endast en eller två av dessa delar. Tillståndet kan vara ensidigt eller dubbelsidigt.
  • LKG-spalt kan förekomma enskilt (50–70 %) eller som en del av ett mer omfattande syndrom.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos.

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.