Missbildningar i urinvägarna

Basfakta

Definition

  • Missbildningar i urinvägarna som innebär avvikelse från den normala anatomin och som finns där från födseln.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.