Neuralrörsdefekter

Basfakta

Definition

  • Neuralrörsdefekter är en grupp medfödda tillstånd som beror på en defekt slutning av främre och bakre embryonala neuroporer och som är associerade med abnormal utveckling i andra delar av neuralröret och överliggande benstrukturer och mjukdelar.
  • Begreppet omfattar ett spektrum av tillstånd som spänner från anencefali, via encefalocele och myelomeningocele (MMC) till meningocele och spina bifida occulta.
  • Se eget dokument om spina bifida.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.