Polands syndrom

Basfakta

Definition

  • Polands syndrom är en medfödd missbildning med underutvecklad muskulatur i skuldergördeln (i synnerhet pectoralis-musklerna) och syndaktyli på samma sida, men missbildningens grad och omfattning varierar.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.