Teratom

Basfakta

Definition

  • Kallas även dermoidcystor.
  • Teratom är tumörer som består av mer än en celltyp med ursprung i mer än en germinalcell (embryonal cell) från fosterstadiet.1-2
  • Germinalcellstumörer omfattar både benigna, väldifferentierade (mogna) cystiska och solida tumörer som maligna (omogna) tumörer.
  • Teratom kan vara monodermala och högt differentierade. Undantagsvis kan vissa element i ett moget teratom genomgå en malign transformation.
  • Teratom, i synnerhet solida teratom, saknar organisering. Finns det något slags organisering/differentiering föredrar man beteckningen dermoid.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.