Affektkramper

 • Definition:Stimuli (smärta eller ilska) leder till gråt som kulminerar med att barnet slutar att andas och blir frånvarande under några sekunder. Indelas i blå, bleka och blandade anfall. Familjeanamnes hos cirka 25 %. 
 • Förekomst:Prevalens anges till 3–4 %. Debuterar vanligen i 6–18 månaders ålder, alltid för 2 års ålder.
 • Symtom:Blå affektkramp med lång föregående gråt ("skriker till det blir borta"), blek affektkramp med mycket kort föregående gråt. Medvetandeförlust och slapphet, eventuellt med kramper under några få sekunder. Varar aldrig >1minut.
 • Kliniska fynd:Särskilt efter blek affektkramp kan trötthet förekomma efter anfallet. För övrigt normala fynd vid undersökning.
 • Diagnostik:EEG och/eller EKG kan utföras vid tveksamhet om diagnosen.
 • Behandling:Behandlingen består av information till föräldrarna och eventuellt undvikande av kända utlösande faktorer. Järntillskott vid påvisad anemi eller järnbrist.

Basfakta

Definition

 • Det är ett godartat övergående tillstånd där ett stimuli (smärta eller ilska) leder till gråt som kulminerar med att barnet slutar att andas och blir frånvarande ett par sekunder.1-2
 • Anfallen är skrämmande för föräldrarna, som kan tro att barnet har dött eller håller på att dö, och de upplever de ofta täta anfallen som en belastning.3
 • Det finns tre former:
  • Blå affektkramper (cyanotiska) (60 %)
  • Bleka affektkramper (20 %)
  • Blandade affektkramper (20 %)

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.