Cerebral pares

Basfakta

Definition

 • Cerebral pares (CP) är en samlingsbeteckning för en rad motoriska funktionshinder som beror på en hjärnskada som uppstått när hjärnan är under utveckling.1-4
 • Hjärnskadan:
  • Har en diffus anatomisk utbredning
  • Lesionerna är permanenta och progredierar inte, men den kliniska bilden ändrar sig till följd av att hjärnan mognar och växer
 • Klinisk bild:
  • Tillståndet innehåller ett brett spektrum av olika utvecklingsstörningar och syndrom5
  • Karaktäristiska tecken är spasticitet, rörelsestörningar, muskelsvaghet, ataxi och rigiditet
 • Utvecklingshämning:
  • Tillståndet ger inte bara motoriska störningar, det reducerar även barnets möjligheter att utvecklas och lära sig genom olika erfarenheter1
  • Andra funktionella störningar kan bero på sensoriska, epileptiska, inlärningsmässiga, beteendemässiga och liknande utvecklingsstörningar6

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.