Epilepsi hos barn

Basfakta

Definition

 • Epilepsi innebär upprepade spontana anfall som orsakas av cerebrala funktionsrubbningar. På grund av stora olikheter mellan anfallen brukar man använda beteckningen epileptiska syndrom.
 • Epileptiska anfall:
  • Epilepsi innebär plötsliga motoriska, sensoriska eller psykiska fenomen som orsakas av en tillfällig funktionsrubbning i hela eller delar av hjärnan till följd av elektrisk urladdning av hyperexcitabla nervceller
  • Anfallen varierar från person till person men är oftast stereotypa för varje enskild patient
 • Epileptiskt syndrom: 1
  • Epileptiskt syndrom är en rad symtom och tecken som förekommer samtidigt
  • Det inkluderar anfallstyp(er), EEG-fynd, anatomisk fokuslokalisering, anfallsutlösande faktorer, ålder vid sjukdomsdebut, allvarlighetsgrad och kronicitet
 • Se eget dokument om status epilepticus.
 • Epilepsierna under barndomen delas in i bland annat följande syndrom:1-2

Syndrom och ålder

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer

Animationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.