Infantil spasm

Basfakta

Definition

  • Infantil spasm innebär sekundkorta toniska böjkramper i midja, nacke och extremiteter, som kommer i kluster flera gånger per dygn, framförallt i samband med sömn.
  • Infantil spasm ingår i Wests syndrom som är ett karaktäristiskt epileptiskt syndrom som debuterar under det första levnadsåret (2–12 månader).
  • West syndrom består av följande triad:
    • Sekundkorta toniska böjspasmer i serier(infantila spasmer)
    • Förlust av psykomotoriska färdigheter/stagnation
    • Interiktala EEG-förändringar som kallas hypsarytmi
  • Syndromet beskrevs första gången av West 1841.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.