Enures

  • Definition:Sängvätning hos personer >5 år som aldrig varit torra >6 månader (primär enures) eller som tidigare varit torr >6 månader (sekundär enures).
  • Förekomst:5–10 % av barn som är 7 år har enures. Alla tycker inte att det är besvärligt.
  • Symtom:Ofrivillig miktion på natten. Psykosociala konsekvenser med dåligt självförtroende kan förekomma.
  • Kliniska fynd:I regel inga. Förstoppning, andningshinder och utvecklingsrelaterade störningar kan minska tröskeln för enures.
  • Diagnostik:Anamnesen är viktigast. Klinisk undersökning behöver inte genomföras hos alla. Urinprov rekommenderas.
  • Behandling:Erbjuds från cirka 6 års ålder om barnet ser enures som ett problem. Består av utbildning med råd, skyddsmaterial, dagbok och larmapparat eller desmopressin.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.