Hemangiom hos barn

 • Definition:Hemangiom hos barn (infantila hemangiom ) är benigna vaskulära tumörer.
 • Förekomst:50 % av hemangiomen finns vid födseln och diagnosen ställs vanligtvis under de första fyra till sex levnadsveckorna.
 • Symtom:Blå/rosa/röd hudförändring som växer snabbt. De flesta hemangiom slutar att växa vid cirka nio månaders ålder och tillbakabildas därefter gradvis.
 • Kliniska fynd:De flesta hemangiom är välavgränsade, men kan växa över större hudytor som till exempel i ansiktet. Färgen varierar med avståndet från ytan. Om hemangiomet är lokaliserat djupt i den subkutana vävnaden kan huden över vara helt normal.
 • Diagnostik:Tilläggsundersökningar behövs sällan. Vid osäkerhet om diagnosen kan MR- eller ultraljudsundersökning vara aktuellt.
 • Behandling:Ofta krävs ingen behandling. Behandling kan behövas för hemangiom som kan påverka vitala funktioner (luftvägar, lever,magtarmkanal, periorbitalt), vid resttillstånd eller vid ökad risk för ärrbildning eller missbildning vid ulceration (näsa, läppar eller öron). Behandlingsalternativ är betablockerare, laserbehandling eller kirurgi.

Basfakta

Definition

 • Hemangiom hos barn (infantila hemangiom ) är benigna vaskulära tumörer som har ett typiskt kliniskt förlopp präglat av snabb tidig proliferation följt av en mer långsam spontan tillbakabildning (involution).1
 • I den proliferativa fasen i spädbarnsåldern beror tillväxten av lesionerna på en snabb proliferation av endotelceller.
 • De flesta hemangion har tillbakabildats vid ungefär nio års ålder.
 • Hemangiom är den vanligaste typen av tumör hos spädbarn och de allra flesta saknar medicinsk betydelse.
 • I undantagsfall kan hemangiom trycka på vitala strukturer, leda till ökad belastning på hjärtat och orsaka allvarlig blödning. Den vanligaste komplikationen är ulceration och ärrbildning.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.