Henoch-Schönleins purpura (HSP), Immunoglobulin A (IgA)-vaskulit

  • Definition:Vaskulit som påverkar små blodkärl i hud, tarm, leder och njurar. Ingen tydlig etiologi, men infektion, läkemedel eller andra miljöfaktorer verkar kunna utlösa sjukdomen.
  • Förekomst:Drabbar cirka 15 av 100 000 årligen. Barn mellan 4 och 6 år får oftare sjukdomen, och det ses en liten övervikt hos pojkar.
  • Symtom:Symtomen har ofta föregåtts av en luftvägsinfektion, och kan uppstå gradvis eller snabbt. Klassiskt är papler som utvecklas till peteckier, magsmärtor, ledsmärtor och glomerulonefrit.
  • Kliniska fynd:Vid undersökning kan man se peteckier på extremiteter, sätet och perigenitalt. Ledsvullnad förekommer.
  • Diagnostik:Klinisk diagnos. Serum IgA och IgM är förhöjt hos nästan hälften. Halvparten utvecklar hematuri och/eller proteinuri.
  • Behandling:Behandlingen riktar in sig på symtomlindring, sjukdomen klingar som regel av inom loppet av 4 veckor. Mindre än 1 % får kronisk njursvikt. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.